Topsport Talentschool

Graaf Engelbrecht is één van de eenendertig Topsport Talentscholen (TTS) in Nederland. Dat betekent dat topsporttalenten, zoals jij, bij ons hun passie kunnen combineren met het halen van een mooi schooldiploma.  We bieden maatwerk  door afstemming van roosters en trainingstijden en extra ondersteuning op school. We werken hiervoor nauw samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT).

Momenteel is 10% van onze leerlingen een topsporttalent en wel in 12 verschillende sporten. Zij voldoen aan de criteria die het NOC*NSF in samenwerking met de desbetreffende sportbond heeft opgesteld om in aanmerking te komen voor een NOC*NSF-talentstatus of KNVB-beloftestatus.

Een aantal van die criteria zijn:

 • je moet een duidelijk talent zijn in jouw sport (deel uit maken van een selectieteam, meedoen aan regionale of provinciale kampioenschappen);    
 • je moet een ‘volwaardig’ bondsprogramma volgen;
 • het moet duidelijk zijn dat je goed presteert in jouw leeftijdscategorie;
 • je behoort tot de hoogste categorie van sporters in jouw sport.

Met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus kun je bij ons op school gebruikmaken van verschillende faciliteiten op diverse vlakken. Samen kijken we welke faciliteiten voor jou belangrijk zijn, zoals:

 • persoonlijke begeleiding door een (topsport)mentor-coach of de topsportcoördinator;
 • een flexibel les- en toetsrooster, dat ruimte laat voor trainingen, wedstrijden en toernooien;
 • de mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen of het wegwerken van een achterstand in de leerstof;
 • een apart topsportlokaal waar zelfstandig aan school gewerkt kan worden;
 • (gedeeltelijke) ontheffing voor bepaalde vakken;
 • vermindering en/of uitstel van toetsen (persoonlijk PTD/PTA);
 • eventueel spreiding van het examen over twee jaar.

Voor sporters, die (nog) geen NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus hebben of een niet-erkende sportdiscipline beoefenen, hebben we een (top)sportvriendelijk beleid opgesteld.

Wil je op de hoogte blijven van de sportieve ontwikkelingen van onze (oud-)topsportleerlingen? Klik dan op onderstaande afbeelding en volg Graafs Goud op Instagram. 

Misschien ook leuk om te lezen:

Graaf Producties