Aan je doelen werken

Twee keer per jaar hebben jij en je ouders een driehoekgesprek met je mentor. In dit gesprek vertel je – op basis van je portfolio – (map met je resultaten en je ontwikkeling) aan je ouders en je mentor aan welke doelen je wilt werken. Je kunt daarbij denken aan doelen als voor jezelf opkomen en het aanleren van leesstrategieën.

Samen met je mentor bereid je het driehoekgesprek voor.