In gesprek met vakdocenten

Twee keer per jaar – in november en in februari – zijn er 10-minutengesprekken met jou en je ouders. Ze kunnen dan in gesprek gaan met vakdocenten.

Uiteraard kunnen je ouders ook – als ze dat willen – buiten de 10-minutengesprekken om – een afspraak met je mentor of een vakdocent maken.