Extra steuntje in de rug

Als je extra ondersteuning nodig hebt op sociaal-emotioneel vlak, dan staat ons ondersteuningsteam voor je klaar. Dit team bestaat uit: een remedial teacher, een functionaris van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG), een orthopedagoog en een ondersteuningscoördinator.

Het ondersteuningsteam helpt je door middel van:

  • dyslexiekaarten en auditieve ondersteuning;
  • extra studiebegeleiding (studeren, taal en/of rekenen);
  • sociale vaardigheidstraining: je leert steviger in je schoenen te staan;
  • counseling: gesprekken om je verder te helpen met je schoolleven;
  • CJG-coaching om je verder te helpen met je leven thuis.