Ondersteuningsplan

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

SchoolOndersteunings-Profiel (SOP)
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de
behoefte van het kind blijken.
Dit overzicht (download de pdf) is een samenvatting van het
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) en biedt een eerste richting.