Voel je thuis!

Op Graaf Engelbrecht start je – als je van de basisschool komt – in de brugklas. We hebben verschillende soorten brugklassen. In welke brugklas je komt, hangt af van het schooladvies dat je van de basisschool hebt gekregen. Je hebt minimaal vmbo-tl (vmbo theoretische leerweg)-advies nodig om in de mavo-brugklas te komen of mavo/havo-advies nodig om in de mavo/havo-brugklas te komen.

Je thuis voelen

De overgang van de basisschool naar een middelbare school is groot. Samen met je mentor-coach steek je – tijdens het brugjaar – veel tijd in het je thuis voelen op onze school en in het je eigen maken van studievaardigheden.

Tweede leerjaar: je kiest een vakkenpakket

Op basis van de resultaten van verschillende toetsen en observaties ga je naar het tweede leerjaar van de vierjarige mavo-opleiding (vmbo-tl-opleiding) als je in de mavo-brugklas zit. In dit tweede leerjaar begin je met het kiezen van een vakkenpakket.

Zit je in de mavo/havo-brugklas? Dan hangt het van je rapport af of je naar de mavo of de havo doorstroomt.

Derde leerjaar: je volgt het vmbo-examenprogramma

Vanaf het derde leerjaar volg je het vmbo-examenprogramma. Naast de verplichte vakken heb je een aantal keuzevakken. Het vakkenpakket dat ontstaat, sluit aan op een of meer profielen waarin je examen kunt doen. Je kunt kiezen uit vier profielen: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. De vakken binnen een bepaald profiel zijn voor een deel vastgelegd.

Vierde leerjaar: je doet vmbo-tl-examen

In het vierde leerjaar volg je een gemeenschappelijk programma, een profielprogramma en een paar vakken in de vrije ruimte. Nadat je het vmbo-tl-examen hebt gehaald, kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of – onder bepaalde voorwaarden – (zie doorstroom vmbo-havo) naar de havo.

Mavo-plus

Op Graaf Engelbrecht is het mogelijk om je al in de derde of vierde klas van de mavo voor te bereiden op een overstap naar de vierde klas van de havo. Dit noemen we mavo-plus.