leerlingen denk en praat mee Breda

Denk en praat mee

Vind je het leuk om mee te denken en te praten over hoe we zaken op school en binnen ons onderwijs kunnen verbeteren? Dat kan in de medezeggenschapsraad, in de leerlingenpanels en in de leerlingenraad. Dat is niet alleen goed voor de school, maar ook voor je eigen ontwikkeling. Je denkt met anderen kritisch na over schoolzaken en komt samen met creatieve oplossingen.

Medezeggenschapsraad

Naast leerlingen zitten ook ouders en medewerkers in de medezeggenschapsraad (MR). In totaal gaat het om acht leden: twee leerlingen, twee ouders en vier werknemers. Zij oefenen invloed uit op ons schoolbeleid. Daarbij kun je denken aan: het schoolplan, het examenreglement en de lessentabel.

De MR overlegt met de directie – de rector en de conrector. Belangrijke besluiten legt de directie voor aan de MR. Het is wettelijk geregeld wanneer de MR de directie adviseert en voor welke beleidsbeslissingen de MR instemmingsrecht heeft.

Leerlingenlunch

Naast de MR zijn er verschillende leerlingenlunches met zes tot tien leerlingen die enthousiast meedenken over de gang van zaken en de (onderwijs)ontwikkelingen op school.

Leerlingenraad   

School is ook: plezier maken met elkaar! Laat dat maar over aan de leerlingenraad! Zij organiseren verschillende leuke activiteiten zoals het schoolfeest, het uitdelen van ijsjes en een filmavond.

Monitorgroep

In de monitorgroep zitten ouders van leerlingen uit alle jaarlagen van mavo, havo en vwo. Zij bepreken met de directie onderwerpen die met ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken te maken hebben zoals buitenschoolse activiteiten, de communicatie en de leerlingbegeleiding bij zelfstandig werken.