Middelbareschool Graaf Engelbrecht Breda

Meld je aan voor de brugklas!

Heb je het schooladvies mavo, havo of vwo? Dan kun je op Graaf Engelbrecht terecht!

Toelating

We verwelkomen je graag als de basisschool je een mavo-, havo- of vwo-advies geeft. Dit advies wordt gegeven voordat je de eindtoets hebt gemaakt. Is het resultaat van de eindtoets bekend, dan kan de basisschool je advies naar boven bijstellen. Wij kunnen je dan op een hoger niveau toelaten.

Brugklas

In welke brugklas kom je? Daarvoor kijken we ook naar het advies van je basisschool. Graaf Engelbrecht heeft vijf soorten brugklassen:

 • mavo-brugklas;
 • mavo/havo-brugklas;
 • havo-brugklas;
 • havo/vwo-brugklas;
 • vwo-brugklas.
Brugklas Diploma perspectief Plaatsingsadvies
mavo mavo mavo*
mavo/havo mavo mavo/havo
havo havo mavo/havo of havo
havo/vwo havo/vwo havo/vwo
vwo vwo vwo

* de adviezenlijst (DUO waardenlijst) is aangepast. Om die reden neemt Graaf Engelbrecht komend schooljaar bij het gebruik van de DUO waardenlijst nieuwe brugklassers met een vmbo gl/tl plaatsingsadvies aan. Om toegelaten te worden tot de mavo van Graaf Engelbrecht blijft het diplomaperspectief vmbo tl (mavo) van kracht. De toelatingscriteria voor onze mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo zijn hetzelfde gebleven.

De brugklas duurt 2 jaar. Na de brugklas van Graaf Engelbrecht kom je terecht op de mavo, de havo of het vwo. Mavo kun je afronden na vier jaar, havo na vijf jaar en vwo duurt zes jaar.

Aanmelden

Je hebt dus een schooladvies mavo, havo of vwo. En je hebt een goed gevoel bij Graaf Engelbrecht.
Hier vind je de aanmeldprocedure.

Centrale aanmelding 2024

Datum Tijd Achternaam begint met een:
Dinsdag 26 maart 2024 17.00 – 18.30 uur
19.00 – 20.30 uur
A t/m F
G t/m L
Woensdag 27 maart 2024 17.00 – 18.30 uur
19.00 – 20.30 uur
M t/m S
T t/m Z

Bij je aanmelding breng je de volgende documenten mee:

 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier brugklas
 • Indien van toepassing aanvraagformulier faciliteiten
 • Indien van toepassing aanmeldformulier Topsport
 • Het overstapdossier uit OSO (onderwijskundig rapport)
 • Het schooladviesformulier
 • Je identiteitsbewijs. We hebben je identiteitsbewijs nodig om je bsn-nummer te controleren. We maken geen kopie.
 • Voor mavoleerlingen het resultaat van het drempelonderzoek (als dit is afgenomen)
 • Andere belangrijke documenten. Denk aan een dyslexieverklaring/ onderzoeksdossier/ etc.
 • Keuzeformulier van VO-Breda

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben samen afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Lees over de lotingsprocedure op www.vobreda.nl.

Hier vind je het kostenoverzicht voor schooljaar 2024-2025.