Begeleiding bij je huiswerk

Als je het moeilijk vindt om aan je huiswerk te beginnen of om gefocust te blijven op je huiswerk, dan kun je gratis gebruikmaken van de interne huiswerkklas.

Het doel van de huiswerkklas is leerlingen een rustige plaats te bieden om huiswerk te maken. Ook wordt er ondersteuning gegeven bij de planning van het huiswerk en kan de lesstof overhoord worden.

De huiswerkklas is open van maandag t/m woensdag in lokaal 111 (L.111). Op maandag 20 september gaat de huiswerkklas van start. De klas begint met een eerste ronde van 15.10 tot 16.00 uur. Aansluitend begint de tweede ronde van 16.00 uur tot 16.50 uur.

Leerlingen die deelnemen aan de eerste ronde kunnen langer doorwerken. Deze leerlingen mogen tijdens de tweede ronde eerder weg. Deelname per dag is minimaal 50 minuten. Via Magister wordt de aanwezigheid bijgehouden. Leerlingen zorgen voor boeken, schriften en schijfmateriaal. Zij mogen een eigen laptop meenemen om op te werken.

Graag digitaal aanmelden bij J. van Dam via huiswerkklas@graafengelbrecht.nl met vermelding van naam + klas en de dag(en) waarop uw zoon of dochter wilt deelnemen aan de huiswerkklas.

Voor wijzigingen of opzegging graag digitaal contact opnemen met de heer Van Dam via bovengenoemd e-mailadres. De begeleiders van de huiswerkklas zijn mevrouw Matser, de heer Van Hout en de heer Van Dam.