Doorstromen van vmbo naar havo

Heb je een vmbo-diploma (gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl))? Dan kun je op Graaf Engelbrecht doorstromen naar havo 4 als je centraal eindexamen in zeven vakken hebt gedaan.

Ondersteuningslessen

Om de overgang van het vmbo naar de havo zo makkelijk mogelijk te maken, geven wij ondersteuningslessen voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en (bedrijfs)economie. Afhankelijk van je vraag kun je de tijd dat je deze ondersteuningslessen volgt, verlengen. Ook kun je ondersteuningslessen voor andere vakken erbij doen.

In havo 4 kijken we of alle leerlingen – die vanuit het vmbo zijn doorgestroomd – bepaalde vakkennis missen. Als dat zo is, kun je extra ondersteuningslessen volgen.

Mavoplus

Leerlingen van Graaf Engelbrecht kunnen in mavo 3 en mavo 4 meedoen met het mavoplusprogramma. Dat programma bereid je voor op doorstromen naar havo 4. Voor meer informatie kunnen jij en je ouders contact opnemen met mevrouw Y. Wisse, y.wisse@graafengelbrecht.nl.

Toelating

Als je wilt doorstromen naar havo 4, moet je in 7 vakken geslaagd zijn voor het centraal examen vmbo gemengde of theoretische leerweg.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier voor zij-instromers uiterlijk 8 maart 2023 te sturen naar mevrouw Houf, afdelingsleider bovenbouw havo/atheneum, g.houf@graafengelbrecht.nl. Meld je je uiterlijk 8 maart 2023 aan en voldoe je aan de toelatingseisen, dan plaatsen we je altijd. Als je je later aanmeldt, kom je op een wachtlijst. Het kan voorkomen dat we geen plek meer hebben bij bepaalde vakken waardoor we je niet kunnen plaatsen.

Intakegesprek

Na je aanmelding nodigt mevrouw Houf, afdelingsleider bovenbouw havo/atheneum je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek krijg je een profieladvies dat het beste bij je vakkenpakket past. Ook maak je afspraken over de vakken die je gaat volgen tijdens de ondersteuningslessen.