Doorstromen van vmbo naar havo

Heb je een vmbo-diploma (gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl))? Dan kun je op Graaf Engelbrecht doorstromen naar havo 4 als je centraal eindexamen in zeven vakken hebt gedaan.

Ondersteuningslessen

Om de overgang van het vmbo naar de havo zo makkelijk mogelijk te maken, geven wij ondersteuningslessen voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en (bedrijfs)economie. Afhankelijk van je vraag kun je de tijd dat je deze ondersteuningslessen volgt, verlengen. Ook kun je ondersteuningslessen voor andere vakken erbij doen.

De eerste ronde ondersteuningslessen voor externe instromers zijn van 22 juni tot en met 3 juli 2020. Dus voordat je begint met havo 4. Je volgt een dagprogramma dat bestaat uit lessen die een docent geeft en zelfstudie onder begeleiding.

In havo 4 kijken we of alle leerlingen – die vanuit het vmbo zijn doorgestroomd – bepaalde vakkennis missen. Als dat zo is, kun je extra ondersteuningslessen volgen.

Mavoplus

Leerlingen van Graaf Engelbrecht kunnen in mavo 3 en mavo 4 meedoen met het mavoplusprogramma. Dat programma bereid je voor op doorstromen naar havo 4. Voor meer informatie kunnen jij en je ouders contact opnemen met mevrouw Y. Wisse, y.wisse@graafengelbrecht.nl.

Leerlingen van Graaf Engelbrecht die niet meegedaan hebben aan het mavoplus-programma kunnen ook met de ondersteuningslessen meedoen. Voor meer informatie kunnen jij en je ouders contact opnemen met mevrouw Wisse, y.wisse@graafengelbrecht.nl.

Toelating

Als je wilt doorstromen naar havo 4, dan moet je voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

  1. Huidige toelatingseisen zoals die voor middelbare scholen in Breda gelden; i.v.m. het wegvallen van het CE is er een tijdelijke aanpassing voor de toelatingseisen maart 2020
  2. onze toelatingseisen, Pilotjaar havo 4 Graaf Engelbrecht:
  3. Je bent voor het centraal examen vmbo (gemengde (gl) of theoretische leergang (tl)) (zeven vakken) geslaagd.
  4. Je kunt een profiel kiezen en een vakkenpakket samenstellen dat aansluit op je vmbo-profiel.
  5. Je levert een motivatiebrief aan voordat je een intakegesprek op Graaf Engelbrecht hebt.
  6. Je neemt deel aan het ondersteuningsprogramma van Graaf Engelbrecht.

Deze toelatingseisen komen overeen met de voorgenomen wet- en regelgeving met betrekking tot de doorstroom van vmbo (gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl)) naar de havo.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tijdens de centrale aanmeldingsavonden met het
aanmeldformulier voor zij-instromers. Meld je je op deze avonden aan en voldoe je aan de toelatingseisen, dan plaatsen we je altijd. Als je je later aanmeldt, kom je op een wachtlijst. Het kan voorkomen dat we geen plek meer hebben bij bepaalde vakken waardoor we je niet kunnen plaatsen.

Intakegesprek

Na je aanmelding nodigt de afdelingsleider van de havo je uit voor een intakegesprek. In dat gesprek krijg je een profieladvies dat het beste bij je vakkenpakket past. Ook maak je afspraken over de vakken die je gaat volgen tijdens de ondersteuningslessen.