Topsport Talentschool

Graaf Engelbrecht is bevoegd om topsporters met een LOOT-status van hun sportbond bijzondere faciliteiten te verlenen die topsporters in staat stelt om hun sport nog beter met hun studie te combineren. De topsporttalentstatus krijg je van je eigen sportbond als die jou als (groot) sporttalent beschouwt. Naast een persoonlijk studieplan, extra ondersteuning en een persoonlijk PTA voor elke topsporter, kan de school voor topsporters met een LOOT-status onderstaande ontheffingen verlenen. Ook is het mogelijk deel te nemen aan trainingen, stages en toernooien onder schooltijd.

Ontheffing in de onderbouw
In de eerste twee leerjaren kan de school bovengenoemde topsporters een ontheffing verlenen voor het vak lichamelijke opvoeding.

Ontheffing van examenvakken en examenonderdelen
Aan leerlingen in het vmbo kan de school een ontheffing verlenen voor maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en één van de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek of drama. Daarnaast kan de school ontheffing verlenen aan één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel.

Aan leerlingen van de havo kan de school een ontheffing verlenen voor lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Daarnaast kan de school ontheffing verlenen voor het (profiel)keuzevak.

Aan leerlingen van het vwo kan de school een ontheffing verlenen voor lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Daarnaast kan de school ontheffing verlenen voor het (profiel)keuzevak.

Wil je op de hoogte blijven van de sportieve ontwikkelingen van onze (oud-)topsportleerlingen? 

Bekijk dan het door meneer Schouw samengestelde topsportbulletin:

Graafs Goud april 2022
Graafs Goud maart 2022
Graafs Goud februari 2022
Graafs Goud januari 2022
Graafs Goud december 2021
Graafs Goud november 2021
Graafs Goud oktober 2021
Graafs Goud september 2021

Misschien ook leuk om te lezen: