Komende activiteiten voor: Bijeenkomsten oudersdatum tijd activiteit
27 oktober 19:00 Infoavond decaan H3+A3
17 november 19:00 Infoavond decaan M2
17 november 20:30 Infoavond decaan M3
24 november 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 2
08 december 00:00 10-minuten gesprekken met vakdocenten
09 december 00:00 10-minuten gesprekken met vakdocenten
07 januari 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 3
10 februari 19:00 Thema-avond ouders
24 februari 19:00 Profielwerkstukavond
02 maart 00:00 10-minutengesprekken met vakdocenten
03 maart 00:00 10-minutengesprekken met vakdocenten
25 maart 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 4
01 juni 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 5
12 juli 16:00 Diploma-uitreiking mavo
13 juli 16:00 Diploma-uitreiking havo
13 juli 20:00 Diploma-uitreiking atheneum