Komende activiteiten voor: Bijeenkomsten oudersdatum tijd activiteit
10 februari 19:00 Thema-avond ouders
24 februari 19:00 Profielwerkstukavond
02 maart 00:00 10-minutengesprekken met vakdocenten
03 maart 00:00 10-minutengesprekken met vakdocenten
25 maart 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 4
01 juni 19:30 Monitorgroep bijeenkomst 5
12 juli 16:00 Diploma-uitreiking mavo
13 juli 16:00 Diploma-uitreiking havo
13 juli 20:00 Diploma-uitreiking atheneum