Aanmelden brugklas 2022-2023

Aanmelden

Je hebt dus een schooladvies mavo, havo of vwo. En je hebt een goed gevoel bij Graaf Engelbrecht.


Tijdspad aanmelding 2022-2023

dinsdag 22 maart 202217:00 – 18:30 uur centrale aanmelding voor achternamen A t/m F
19:00 – 20:30 uur centrale aanmelding voor achternamen G t/m L
woensdag 23 maart 202217:00 – 18:30 uur centrale aanmelding voor achternamen M t/m S
19:00 – 20:30 uur centrale aanmelding voor achternamen T t/m Z
woensdag 25 mei 2022bericht van toelating naar ouders en leerlingen
woensdag 6 juli 2022kennismakingsavond nieuwe brugklassers

Bij je aanmelding breng je de volgende documenten mee:

  • Een volledig ingevuld aanmeldformulier
  • Het overstapdossier uit OSO (onderwijskundig rapport)
  • Het schooladviesformulier
  • Je identiteitsbewijs. We hebben je identiteitsbewijs nodig om je bsn-nummer te controleren. We maken geen kopie.
  • Voor mavoleerlingen het resultaat van het drempelonderzoek (als dit is afgenomen)
  • Andere belangrijke documenten. Denk aan een dyslexieverklaring/ onderzoeksdossier/ etc.

Op Graaf Engelbrecht is geen loting. Het keuzeformulier hoef je daarom niet in te vullen.

Aanmeldformulier 2022-2023

Aangepaste aanmeldprocedure 2022-2023

Veel gestelde vragen 2022-2023

Misschien ook leuk om te lezen:

Vrijdag 18 februari 2022

Open dag 12 maart 2022

Topsport Talentschool