Cambridge

Graaf Engelbrecht hecht veel waarde aan kanskracht. Dat betekent dat we iedereen de kans willen bieden om zichzelf uit te dagen, om grenzen te verleggen en om zich te storten op de eigen interesse. Dit doen we op het gebied van sport, media en theater— maar zeker ook de talen!

            Heb je Engels altijd al interessant gevonden? Merk je tijdens de reguliere lessen dat je wel wat extra uitdaging kunt gebruiken? Wil je de kans krijgen om echt op niveau Engels te gebruiken? Dan is Cambridge English voor jou zeker de moeite waard. Durf die uitdaging op te zoeken.

            Graaf Engelbrecht biedt aan om gratis Cambridge English te volgen in kleine groepen. Wij doen dit op verschillende niveaus die geschikt zijn voor leerlingen van de brugklas tot en met examenleerlingen (mavo, havo en vwo). Leerlingen, die deelnemen aan Cambridge op het niveau van B2 t/m C2 van het Europees Referentiekader (ERK), worden zelfs voorbereid op het examen waarmee zij een internationaal erkend diploma behalen. Zo’n diploma opent allerlei deuren voor je toekomstige carrière wat betreft opleidingen, stagemogelijkheden en dergelijke!