Home > Sportklas

Sportklas


Sport op het Graaf Engelbrecht
In de belevingswereld van onze leerlingen - jongeren van 12 tot 18 jaar - neemt sport een belangrijke plaats in. Ze zijn geïnteresseerd in sport en vinden het een prettige vrijetijdsbesteding. Een kleine groep heeft een meer dan gemiddeld talent en streeft gemotiveerd naar topprestaties. Graaf Engelbrecht wil met het onderwijsprogramma optimaal aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Voor sport hebben we daarom de volgende doelstellingen geformuleerd:

Persoonlijke mentoren zijn verantwoordelijk voor schoolzaken
Sporten is leuk om te doen. Niet alleen als je het heel goed kunt, maar ook als je het puur voor je plezier doet. Door sport leer je samenwerken, leiding geven en organiseren. En als je lekker in je vel zit door sporten, kun je ook lekker leren. Daarom vindt Graaf Engelbrecht sport erg belangrijk. Dat blijkt ook uit het schoolprogramma, waarin we extra aandacht besteden aan sport. Hiermee profileren we ons als de sportopleiding in Breda en de regio.

LO-2 / BSM
Graaf Engelbrecht profileert zich als dé sportopleiding voor Breda en de regio. Onze mavo is de enige mavo in Breda die het eindexamenvak LO-2 (Lichamelijke Opvoeding 2) aanbiedt. Bovendien kunnen onze havo- en vwo-leerlingen BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen als examenvak kiezen.

Alle leerlingen in mavo, havo en vwo krijgen in het algemene deel LO-1. Leerlingen die LO-2 of BSM kiezen, volgen daarnaast een breed programma. De ontwikkeling van de eigen motorische vaardigheden komt hierin ruimschoots aan bod. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de plaats van sport in de samenleving. Hierbij gaan we bijvoorbeeld in op de economische aspecten van sport, het organiseren van evenementen en de relatie tussen sport en gezondheid. Met LO-2 of BSM in het vakkenpakket legt de leerling een stevige basis voor een beweginggerelateerde vervolgopleiding. Op mbo-, hbo- en universitair niveau zijn diverse geschikte vervolgopleidingen, zoals de academie voor lichamelijke opvoeding, de opleiding bewegingswetenschappen en de opleiding voor fysiotherapie.

Sportopleiding in Breda
Op Graaf Engelbrecht kunnen leerlingen naar speciale Sportklassen. Dat zijn klassen waarin leerlingen het gewone onderwijs volgen en daarnaast veel sporten. Door de speciale aanpak van de Sportklassen kunnen de leerlingen het gewone onderwijsprogramma goed combineren met de extra uren sport. Voor de Sportklas hoeft een leerling geen toptalent te zijn. Ook leerlingen die sport leuk en belangrijk vinden, kunnen terecht in de Sportklas. Deelname aan de Sportklas is uiteraard goed voor de lichamelijke conditie van de leerlingen en draagt bovendien bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het sporten leren de leerlingen namelijk ook samenwerken, leiding geven en leiding krijgen, overleggen en organiseren. Vaardigheden waar ze later in hun werk, studie en vrije tijd veel profijt van hebben.

Voor jongens en meisjes die graag en veel sporten en naar een middelbare school in Breda willen, hebben we een duidelijk advies. Schrijf je zo snel mogelijk in op Graaf Engelbrecht en meld je aan voor een Sportklas op mavo-, havo- of vwo-niveau. Dan kom je waar je zijn wilt: op dé sportopleiding voor Breda en de regio.

Leerjaren
De Sportklassen bestrijken de volgende leerjaren: Voor wie zijn de Sportklassen bedoeld?
De Sportklassen zijn bedoeld voor leerlingen die: Lesprogramma
Het lesprogramma ziet er als volgt uit:
Bijzonderheden
De Sportklassen maken gebruik van de kennis en ervaring van diverse lokale en landelijke sportverenigingen en topsportorganisaties, bijvoorbeeld bij het organiseren van extra trainingen, clinics en excursies. Graaf Engelbrecht heeft onder meer contacten met voetbalclub NAC, de Nederlandse Rugby Bond, Fontys Sporthogeschool, de Nederlandse Ski Vereniging, tennisvereniging Heksenwiel, hockeyclub Prinsenbeek, IJsbaan Breda en de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. In de Sportklas werken we met de leerlingen niet alleen aan de fysieke conditie, maar vooral ook aan de ontwikkeling van een goede (sport)mentaliteit. Opvallend talent zullen we zeker onder de aandacht van sportorganisaties brengen. 

Aanmelding
Aanmelden voor de Sportklas kan door op het aanmeldingsformulier van Graaf Engelbrecht de optie Sportklas aan te vinken.

Kosten
Van ouders wordt een aanvullende bijdrage gevraagd om accommodaties, materialen, demonstratietrainingen, reizen en vervoer te bekostigen.

Contactpersoon Sportklassen
Mw. Y. Wijnhoven-van Herwijnen
p/a Ganzerik 3
4822RK Breda
T 076 - 5421191
E y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken