Home > Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid


Thema-avonden ouderbetrokkenheid
De driehoek school-ouder-kind is van groot belang voor de ontwikkeling van je kind. Daarom willen we je actief betrekken bij de begeleiding van je kind. In samenwerking met de monitorgroep van Graaf Engelbrecht organiseren we op school een aantal bijeenkomsten voor ouders. In workshops krijg je informatie over thema’s als:


Waar mogelijk zullen we materiaal van de workshops via deze website beschikbaar stellen aan alle ouders.

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken