Home > Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid


Graaf Engelbrecht vindt het belangrijk dat leerlingen weten wat er leeft in de wereld om hen heen. En dat zij kennis maken met onderdelen uit de maatschappij die nieuw voor hen zijn. Een maatschappelijke stage voor iedere leerling vindt Graaf Engelbrecht daarom erg belangrijk.

Al is de maatschappelijke stage afgeschaft, Graaf Engelbrecht zet de stage toch voort.

Doel
De maatschappelijke stage geeft leerlingen de mogelijkheid om buiten de school te leren en daarbij op een andere manier kennis te maken met de samenleving en met de verschillende groeperingen in de samenleving. Het stelt de leerlingen in staat om zich meer betrokken te voelen bij de maatschappij, op een praktische manier te leren welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving en zich verantwoordelijk te voelen voor een stukje van de samenleving.

Activiteiten
De activiteiten kunnen per stageplaats sterk uiteenlopen en vragen om verschillende vaardigheden. Stages kunnen bijvoorbeeld zijn: koffieschenken in een bejaardentehuis, helpen bij het maken van kerststukjes voor een verzorgingstehuis, voetballen met gehandicapten, het geven van een ‘mobieltjescursus’ of computerles aan bejaarden, het schoonmaken van dierenhokken op de kinderboerderij of in het asiel, het begeleiden van bejaarden of gehandicapten bij een uitje, het opvoeren van een toneelstukje voor kinderen, helpen in een kinderdagverblijf, het organiseren van een sportdag voor gehandicapten of helpen bij natuurbehoud door bijvoorbeeld het knotten van wilgen.

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken