Home > Kwaliteit

Kwaliteit


De kwaliteit van het onderwijs staat volop in de belangstelling. Dat is logisch, want alle ouders willen immers het beste voor hun kinderen. Graaf Engelbrecht houdt zich aan de Kwaliteitswet, die in 1998 is ingevoerd om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verbeteren.

Kwaliteit
De Kwaliteitswet schrijft onder meer voor dat elke school een schoolgids en een klachtenregeling moet hebben. Uiteraard heeft het Graaf Engelbrecht een schoolgids, waarin je naast alle andere informatie over de school ook de klachtenregeling vindt. 

De Kwaliteitswet is niet het enige kompas waarop het Graaf Engelbrecht vaart. We houden ons ook aan de kwaliteitsstandaarden die zijn opgesteld door de VO-raad, de sectororganisatie voor scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we te maken met het toetsingskader van de Onderwijsinspectie.

Binnen Graaf Engelbrecht werken we hard aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Daarbij richten we ons op de volgende speerpunten:

Verbetering van het niveau van het onderwijs
Uitgangspunt hierbij is dat we de kwaliteit van de toetsing verbeteren door gebruik te maken van de RTTI-systematiek. Met deze systematiek kunnen we betere toetsen maken en afnemen. Daardoor krijgen we een beter inzicht in wat een leerling al beheerst en wat nog niet. Met dit inzicht kunnen we vervolgens het onderwijs beter sturen op wat een leerling nog moet leren. Zo zorgen we ervoor dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij zijn/haar niveau past.
Verbetering van het pedagogisch/didactisch handelen van onze docenten
Jaarlijks vragen we onze leerlingen om hun oordeel te geven over de kwaliteit van de lessen. Dat doen we aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst.  De resultaten kunnen we vergelijken we met die van andere scholen, waardoor we direct kunnen zien wat onze verbeterpunten zijn. Hier gaan we mee aan de slag. Het management bezoekt systematisch en regelmatig de lessen om te kijken of en hoe de gewenste verbeteringsslag wordt gemaakt. Als dat nodig is, zal het management extra maatregelen nemen.
Verbetering van de kwaliteit van onze docenten
Het is belangrijk dat onze docenten zich blijven ontwikkelen. Daarom krijgen ze aanvullende scholing op pedagogisch, didactisch en vakmatig gebied. Deze scholing vindt bij voorkeur op school plaats, zodat docenten de nieuw opgedane kennis direct kunnen toepassen in hun werkomgeving.
Aandacht voor leerlingenzorg
Op het Graaf Engelbrecht is de mentor het eerste aanspreekpunt voor je kind en voor jou als ouder. Het is belangrijk dat de mentor een actieve rol speelt in de eerstelijnszorg. De school ondersteunt mentoren hierbij met gerichte scholing. Ook de zorg in de tweede lijn is uitgebreid.

Wil je weten wat onze inspanningen in het afgelopen jaar hebben opgeleverd? Dat kun je zien in Vensters voor Verantwoording (zie hieronder). 

Vensters voor Verantwoording
In het project Vensters voor Verantwoording brengen scholen voor voortgezet onderwijs in beeld hoe zij presteren. De deelnemende scholen verstrekken cijfermatige gegevens over hun prestaties op 21 belangrijke indicatoren, waaronder examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid van het personeel en veiligheid.
Bekijk hier de schoolprestaties van Graaf Engelbrecht in ‘Vensters voor Verantwoording’.

Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie geeft informatie over beoordelingen van alle Nederlandse scholen. Kijk hier voor de Inspectiebeoordeling over Graaf Engelbrecht.

Tevredenheidsonderzoeken
Het is voor ons belangrijk om te weten wat ouders vinden van het Graaf Engelbrecht . Wij stellen het daarom zeer op prijs als je deelneemt aan het tevredenheidsonderzoek. Je kunt hier inloggen voor het invullen van de vragenlijst (let bij het inloggen op het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters!).

Klik hier om terug te keren naar de Startpagina.

Ga direct naar:

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken