Home > Kwaliteit

Kwaliteit


Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt de laatste jaren veel aandacht besteed. In de kwaliteitswet zijn diverse aspecten van kwaliteitsbewaking, zoals de schoolgids en de klachtenregeling vastgelegd. Daarnaast heeft de VO-raad, de sectororganisatie voor scholen in het voortgezet onderwijs, verschillende kwaliteitsstandaarde opgesteld en werkt de onderwijsinspectie met een toetsingskader dat scholen richting geeft.

Binnen Graaf Engelbrecht is het afgelopen schooljaar op diverse fronten gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit: 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken