Home > Downloads ouders

Downloads ouders


Hier kun je een aantal documenten downloaden. Ze bevatten belangrijke informatie over ons onderwijs en onze organisatie.

Procedures inzake
Aanmelding huiswerkklas
Verwijdering
Afwezigheid en spijbelen
Te laat komen


Algemene documentatie

Gedragscode
Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht

Betermelding
Formulier Betermelding

Afwezigheid
Formulier Afwezigheid

Lentorenproject
Uitleg lentorenproject
Aanvraagformulier bijles (lentoren)

Magister
Ouderavond

Voor de overige documenten zoals bijv. PTD, PTA of examenreglement verwijzen wij u naar de ELO in Magister.

Presentaties
Decanaat
Presentatie Mavo-2
Profielkeuze Mavo4 - Havo4
Profielkeuze Havo
Profielkeuze Atheneum
Presentatie Mavo-3
Presentatie Mavo-4

Informatie Romereis oktober 2018

Kennismakingsavond Havo-2 
Kennismakingsavond Havo-3
Kennismakingsavond Havo-4
Kennismakingsavond Havo-5

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken