Home > Downloads ouders

Downloads ouders


Hier kun je een aantal documenten downloaden. Ze bevatten belangrijke informatie over ons onderwijs en onze organisatie.

Procedures inzake
Aanmelding huiswerkklas
Verwijdering
Afwezigheid en spijbelen
Te laat komen


Algemene documentatie

Gedragscode
Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht

Betermelding
Formulier Betermelding

Afwezigheid
Formulier Afwezigheid

Lentorenproject
Uitleg lentorenproject
Aanvraagformulier bijles (lentoren)

Magister
Ouderavond

Voor de overige documenten zoals bijv. PTD, PTA of examenreglement verwijzen wij u naar de ELO in Magister.

Presentaties
Informatieavond M2 decanaat 21 november 2017
Informatieavond M4 doorstroom 10 oktober 2017
Kennismakingsavond nieuwe brugklassers 
Informatie cultuurreis Rome schooljaar 2017/2018
Informatie examenreis Tsjechië schooljaar 2017/2018
Informatie skireis 2018
Informatie Romereis oktober 2018

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken