Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
mw. D. Bronkhorst BNK d.bronkhorst@graafengelbrecht.nl
dhr. J.P. Curfs* CRF j.curfs@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
mw. B. van Geel GLB b.vangeel@graafengelbrecht.nl
mw. L. van Gijzen GYZ l.vangijzen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger HGS p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
dhr. J. de Ridder RDD j.deridder@graafengelbrecht.nl
dhr. F. Verhoeven VRH f.verhoeven@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
dhr. A. Bakker BKK a.bakker@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Cantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. I. Kalisvaart KLV i.kalisvaart@graafengelbrecht.nl
mw. I. Kiffen KFF i.kiffen@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
mw. E. Robben RBB e.robben@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. C. Damen CMN c.damen@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
mw. D. van Lieshout LSH d.vanlieshout@graafengelbrecht.nl
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
mw. B. van der Hof HOF b.vanderhof@graafengelbrecht.nl
     
CKV    
dhr. D. Bot BOT d.bot@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. M. Hout HTM m.hout@graafengelbrecht.nl
mw. E. Vogelaars VGL e.vogelaars@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
mw. K. Brouwers BRW k.brouwers@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. H. van der Harst HRS h.vanderharst@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. van der Munnik MUN i.vandermunnik@graafengelbrecht.nl
mw. K. Peeters PEE k.peeters@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. E. de Lange LNG e.delange@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. E. de Lange LNG e.delange@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. R. Martens MRT  
     
Economie    
dhr. T. Hageman HGM t.hageman@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van der Made* MDE j.vandermade@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. J. van der Made MDE j.vandermade@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
dhr. D. Bot BOT d.bot@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk* VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. H. Nieuwkoop NWK h.nieuwkoop@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
dhr. P. de Groot GRT p.degroot@graafengelbrecht.nl
dhr. N. Hardeveld HRD n.hardeveld@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven* WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
Zorgcoördinator  
dhr. P. de Groot p.degroot@graafengelbrecht.nl
Administratie zorg  
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. dr. J. van Swet
Wilhelminapark 16
4818 SM  Breda
076-5310680
j.vanswet@fontys.nl
Administratie  
dhr. J. Smit j.smit@graafengelbrecht.nl
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Conciërge  
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
dhr. P. Akkermans via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. I, Aarts  
mw. F. van Hooijdonk  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez=Pfoster  
mw. A. do Rosario  
dhr. W. Sterken  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken