Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
mw. D. Bronkhorst BNK d.bronkhorst@graafengelbrecht.nl
dhr. J.P. Curfs* CRF j.curfs@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
mw. B. van Geel GLB b.vangeel@graafengelbrecht.nl
mw. L. van Gijzen GYZ l.vangijzen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger HGS p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
dhr. J. de Ridder RDD j.deridder@graafengelbrecht.nl
dhr. F. Verhoeven VRH f.verhoeven@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
dhr. A. Bakker BKK a.bakker@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Chantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. I. Kalisvaart KLV i.kalisvaart@graafengelbrecht.nl
mw. I. Kiffen KFF i.kiffen@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
mw. E. Robben RBB e.robben@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. C. Damen CMN c.damen@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
mw. D. van Lieshout LSH d.vanlieshout@graafengelbrecht.nl
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
mw. B. van der Hof* HOF b.vanderhof@graafengelbrecht.nl
     
CKV    
dhr. D. Bot BOT d.bot@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van Mosselveld MSS j.vanmosselveld@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. M. Hout HTM m.hout@graafengelbrecht.nl
mw. E. Vogelaars VGL e.vogelaars@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
mw. K. Brouwers BRW k.brouwers@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. H. van der Harst HRS h.vanderharst@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. van der Munnik MUN i.vandermunnik@graafengelbrecht.nl
mw. K. Peeters PEE k.peeters@graafengelbrecht.nl
mw. I. Reniers RNS i.reniers@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. E. de Lange LNG e.delange@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. E. de Lange LNG e.delange@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. R. Martens MRT  
     
Economie    
dhr. T. Hageman HGM t.hageman@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van der Made* MDE j.vandermade@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. H. Lenzen LNZ h.lenzen@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van der Made MDE j.vandermade@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
dhr. D. Bot* BOT d.bot@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. H. Nieuwkoop NWK h.nieuwkoop@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
dhr. P. de Groot GRT p.degroot@graafengelbrecht.nl
dhr. N. Hardeveld HRD n.hardeveld@graafengelbrecht.nl
mw. L. Janssens JSS l.janssens@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans* SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
Zorgcoördinator  
dhr. P. de Groot p.degroot@graafengelbrecht.nl
Administratie zorg  
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. dr. J. van Swet
Wilhelminapark 16
4818 SM  Breda
076-5310680
j.vanswet@fontys.nl
Administratie  
dhr. J. Smit j.smit@graafengelbrecht.nl
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Onderwijs assistent  
J. Gabriëls j.gabriels@graafengelbrecht.nl
M. van der Laar m.vanderlaar@graafengelbrecht.nl
Conciërge  
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
dhr. P. Akkermans via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. F. van Hooijdonk  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez-Pfoster  
mw. A. do Rosario  
dhr. W. Sterken  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken