Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
mw. M. Arendz ARZ m.arendz@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Hamer HMR m.hamer@graafengelbrecht.nl
mw. N. Jansen JSN n.jansen@graafengelbrecht.nl
mw. E. Makop MKP e.makop@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Peeters PEE l.peeters@graafengelbrecht.nl
mw. A. Schellekens SCK a.schellekens@graafengelbrecht.nl
mw. L. Suttorp* STT l.suttorp@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
mw. I. Alsemgeest ALM i.alsemgeest@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Chantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Thiecke THK p.thiecke@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
dhr. F. Groffen* GRF f.groffen@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
mw. L. Matser MTS l.matser@graafengelbrecht.nl
mw. G. de Vries VRS g.devries@graafengelbrecht.nl
         
CKV    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. A. van Komen KMN a.vankomen@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Savelkouls SVK j.savelkouls@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp* WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
Mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van den Einde ENJ j.vandeneinde@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. Reniers RNS i.reniers@graafengelbrecht.nl
mw. Y. de Rooij ROY y.derooij@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. W. Schipper SCP w.schipper@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Elshout ELS p.elshout@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. B. Adriaensen ADR b.adriaensen@graafengelbrecht.nl
     
Economie    
dhr. M. van den Broek BRM m.vandenbroek@graafengelbrecht.nl
mw. V. Meewis* MWS v.meewis@graafengelbrecht.nl
mw. N. Ubbink UBB n.ubbink@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. B. Jansen JSB b.jansen@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
dhr. B. Timmers TMM b.timmers@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans* SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Vermeulen VRM j.vermeulen@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Wirix WRX s.wirix@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
mw. N. van Meerwijk n.vanmeerwijk@graafengelbrecht.nl
Ondersteuningscoördinator  
Mw. I. Nielsen i.nielsen@graafengelbrecht.nl
Administratie ondersteuning  
Mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit-kleinherenbrink@graafengelbrecht.nl
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. W. van Koot
(06-22499810)
w.vankoot@gimd.nl
Applicatiebeheer  
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Onderwijs assistent  
J. Gabriëls j.gabriels@graafengelbrecht.nl
Conciërge  
dhr. H. de Jong via school bereikbaar
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. M. Mepschen  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. C. van de Pas  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez-Pfoster  
mw. A. do Rosario  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken