Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
mw. M. Arendz ARZ m.arendz@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Hamer HMR m.hamer@graafengelbrecht.nl
mw. N. Jansen JSN n.jansen@graafengelbrecht.nl
mw. I. Koenen KNN i.koenen@graafengelbrecht.nl
mw. E. Makop MKP e.makop@graafengelbrecht.nl
mw. A. Schellekens SCK a.schellekens@graafengelbrecht.nl
mw. L. Suttorp* STT l.suttorp@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
mw. I. Alsemgeest ALM i.alsemgeest@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Chantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Thiecke THK p.thiecke@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
dhr. F. Groffen* GRF f.groffen@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
mw. L. Matser MTS l.matser@graafengelbrecht.nl
mw. G. de Vries VRS g.devries@graafengelbrecht.nl
         
CKV    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. A. van Komen KMN a.vankomen@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Savelkouls SVK j.savelkouls@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp* WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
Mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van den Einde ENJ j.vandeneinde@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. Reniers RNS i.reniers@graafengelbrecht.nl
mw. Y. de Rooij ROY y.derooij@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. W. Schipper SCP w.schipper@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Elshout ELS p.elshout@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. B. Adriaensen ADR b.adriaensen@graafengelbrecht.nl
     
Economie    
dhr. M. van den Broek BRM m.vandenbroek@graafengelbrecht.nl
mw. V. Meewis* MWS v.meewis@graafengelbrecht.nl
mw. N. Ubbink UBB n.ubbink@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. B. Jansen JSB b.jansen@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
dhr. B. Timmers TMM b.timmers@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans* SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Vermeulen VRM j.vermeulen@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Wirix WRX s.wirix@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
Ondersteuningscoördinator  
dhr. P. de Groot p.degroot@graafengelbrecht.nl
verv. mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
Administratie ondersteuning  
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. W. van Koot
(06-22499810)
w.vankoot@gimd.nl
Applicatiebeheer  
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Onderwijs assistent  
J. Gabriëls j.gabriels@graafengelbrecht.nl
Conciërge  
dhr. H. de Jong via school bereikbaar
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. F. van Hooijdonk  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez-Pfoster  
mw. A. do Rosario  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken