Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
Mw. M. Arendz ARZ m.arendz@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger HGS p.hoogesteger@graafengelbrecht.nlmw. 
Mw. N. Jansen JSN n.jansen@graafengelbrecht.nl
Mw. L. Suttorp* STT l.suttorp@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
dhr. M. Chantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
mw. C. Damen CMN c.damen@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
     
CKV    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. M. van den Biggelaar BGG m.vandenbiggelaar@graafengelbrecht.nl
mw. E. Vogelaars VGL e.vogelaars@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp* WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
Mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. Reniers RNS i.reniers@graafengelbrecht.nl
mw. Y. de Rooij ROY y.derooij@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. W. Schipper SCP w.schipper@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Elshout ELS p.elshout@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. B. Adriaensen ADR b.adriaensen@graafengelbrecht.nl
     
Economie    
mw. V. Meewis* MWS v.meewis@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. B. Jansen JSB b.jansen@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
dhr. P. de Groot GRT p.degroot@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans* SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Vermeulen VRM j.vermeulen@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
Ondersteuningscoördinator  
dhr. P. de Groot p.degroot@graafengelbrecht.nl
verv. mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
Administratie ondersteuning  
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. dr. J. van Swet
Wilhelminapark 16
4818 SM  Breda
076-5310680
j.vanswet@fontys.nl
Applicatiebeheer  
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Onderwijs assistent  
J. Gabriëls j.gabriels@graafengelbrecht.nl
Conciërge  
dhr. H. de Jong via school bereikbaar
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. F. van Hooijdonk  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez-Pfoster  
mw. A. do Rosario  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken