Home > Docenten en ondersteunend personeel

Docenten en ondersteunend personeel


Docenten

Nederlands    
Mw. M. Arendz ARZ m.arendz@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
Mw. C. Fens FNS c.fens@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger HGS p.hoogesteger@graafengelbrecht.nlmw. 
Mw. N. Jansen JSN n.jansen@graafengelbrecht.nl
Mw. J. van der Kaa KAA j.vanderkaa@graafengelbrecht.nl
Mw. L. Suttorp* STT l.suttorp@graafengelbrecht.nl
Mw. C. de Wijs WYS c.dewijs@graafengelbrecht.nl
     
Engels    
dhr. M. Chantrel CHT m.chantrel@graafengelbrecht.nl
mw. C. Noë NOE c.noe@graafengelbrecht.nl
mw. E. Robben RBB e.robben@graafengelbrecht.nl
mw. S. van der Valk VAL s.vandervalk@graafengelbrecht.nl
mw. W. Vissers VSS w.vissers@graafengelbrecht.nl
     
Duits    
dhr. M. van Hout HOU m.vanhout@graafengelbrecht.nl
dhr. S. Schouw SCW s.schouw@graafengelbrecht.nl
mw. E. Wilms* WIL e.wilms@graafengelbrecht.nl
     
Frans    
mw. R. van Beek BEE r.vanbeek@graafengelbrecht.nl
mw. C. Damen CMN c.damen@graafengelbrecht.nl
mw. B. van der Hof* HOF b.vanderhof@graafengelbrecht.nl
mw. G. Houf HFG g.houf@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Valentiijn VLT m.valentijn@graafengelbrecht.nl
     
CKV    
mw. L. Beens BNS l.beens@graafengelbrecht.nl
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
     
Geschiedenis    
dhr. M. van den Biggelaar BGG m.vandenbiggelaar@graafengelbrecht.nl
mw. E. Vogelaars VGL e.vogelaars@graafengelbrecht.nl
mw. I. Vollaard VLL i.vollaard@graafengelbrecht.nl
dhr. C. van der Wulp* WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Maatschappijleer    
dhr. C. van der Wulp WUL c.vanderwulp@graafengelbrecht.nl
     
Aardrijkskunde    
mw. K. Brouwers BRW k.brouwers@graafengelbrecht.nl
dhr. P. van Engelen ENG p.vanengelen@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Heeren* HEE p.heeren@graafengelbrecht.nl
mw. M. Tax TAX m.tax@graafengelbrecht.nl
     
Wiskunde    
mw. M. Brandsma* BRN m.brandsma@graafengelbrecht.nl
dhr. H. van der Harst HRS h.vanderharst@graafengelbrecht.nl
dhr. L. Mekkaoui MKK l.mekkaoui@graafengelbrecht.nl
mw. I. Reniers RNS i.reniers@graafengelbrecht.nl
dhr. M. de Ruijter RUY m.deruijter@graafengelbrecht.nl
mw. M. Weeder WEE m.weeder@graafengelbrecht.nl
     
Natuurkunde    
dhr. P. Houtman* HTN p.houtman@graafengelbrecht.nl
dhr. W. Schipper SCP w.schipper@graafengelbrecht.nl
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Scheikunde    
dhr. A. Boedjarath BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Brands BDS r.brands@graafengelbrecht.nl
     
Filosofie    
dhr. K. Zweekhorst ZKT k.zweekhorst@graafengelbrecht.nl
     
Biologie    
dhr. A. Boedjarath* BDJ a.boedjarath@graafengelbrecht.nl
dhr. C. Ebbing EBB c.ebbing@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Elshout ELS p.elshout@graafengelbrecht.nl
mw. E. van Geel GEE e.vangeel@graafengelbrecht.nl
dhr. C. de Neeve NEE c.deneeve@graafengelbrecht.nl
     
Informatica    
dhr. B. Adriaensen ADR b.adriaensen@graafengelbrecht.nl
     
Economie    
mw. V. Meewis* MWS v.meewis@graafengelbrecht.nl
dhr. J. van Sichem SIC j.vansichem@graafengelbrecht.nl
dhr. M. van den Tillaart TLL m.vandentillaart@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wisse WSS y.wisse@graafengelbrecht.nl
dhr. P.J. Zweep ZWP p.zweep@graafengelbrecht.nl
     
M&O    
dhr. B. Jansen JSB b.jansen@graafengelbrecht.nl
dhr. P.J. Zweep ZWP p.zweep@graafengelbrecht.nl
     
KV1    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Kunst Drama    
mw. R. Hummelink HMM r.hummelink@graafengelbrecht.nl
dhr. M. Verdaasdonk VRD m.verdaasdonk@graafengelbrecht.nl
     
Beeldende vorming    
mw. L. Bongers* BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
BTE/BHA    
mw. L. Bongers BON l.bongers@graafengelbrecht.nl
mw. M. Valkenaars VLK m.valkenaars@graafengelbrecht.nl
     
Muziek    
mw. L. Beens BNS l.beens@graafengelbrecht.nl
mw. P. van Elewout ELW p.vanelewout@graafengelbrecht.nl
     
Lichamelijke opvoeding/BSM/Sportklas    
dhr. J. van Dam DAM j.vandam@graafengelbrecht.nl
dhr. R. Goossens GSS r.goossens@graafengelbrecht.nl
dhr. P. de Groot GRT p.degroot@graafengelbrecht.nl
dhr. N. Hardeveld HRD n.hardeveld@graafengelbrecht.nl
mw. E. Schillemans* SCL e.schillemans@graafengelbrecht.nl
dhr. J. Vermeulen VRM j.vermeulen@graafengelbrecht.nl
mw. Y. Wijnhoven WNH y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl
     
Techniek    
mw. A. van Ginneke GIN a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
     
* sectievoorzitter    
 
Decanen    
Mavo dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Havo/
atheneum
mw. R. Spuybroek r.spuybroek@graafengelbrecht.nl


Ondersteunend personeel
 

Roosterzaken  
dhr. J. van IJll j.vanijll@graafengelbrecht.nl
Zorgcoördinator  
dhr. P. de Groot p.degroot@graafengelbrecht.nl
verv. mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
Administratie zorg  
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
Remedial teacher  
mw. C. Kleiss c.kleiss@graafengelbrecht.nl
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) via school bereikbaar
Orthopedagoog  
dhr. K. Smeets via school bereikbaar
Klachtenregeling  
mw. A. van Ginneke a.vanginneke@graafengelbrecht.nl
dhr. P. Hoogesteger p.hoogesteger@graafengelbrecht.nl
Externe vertrouwenspersoon  
mw. dr. J. van Swet
Wilhelminapark 16
4818 SM  Breda
076-5310680
j.vanswet@fontys.nl
Administratie  
dhr. J. Smit j.smit@graafengelbrecht.nl
mw. J. van Wanrooij j.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Secretariaat  
mw. C. van Wanrooij c.vanwanrooij@graafengelbrecht.nl
Financiële administratie  
mw. L. Beijer financien@graafengelbrecht.nl
Receptie  
mw. L. van Egmond-Huigen via school bereikbaar
Mediatheek  
dhr. K. Khanamiryan k.khanamiryan@graafengelbrecht.nl
mw. N. Meeldijk n.meeldijk@graafengelbrecht.nl
mw. L. Pouw l.pouw@graafengelbrecht.nl
mw. I. Smit-Kleinherenbrink i.smit@graafengelbrecht.nl
Technische onderwijs assistent  
dhr. P. Caris via school bereikbaar
Onderwijs assistent  
J. Gabriëls j.gabriels@graafengelbrecht.nl
Conciërge  
dhr. S. Toulliss via school bereikbaar
Medewerker kantine  
mw. E. Veen via school bereikbaar
Huishoudelijke dienst  
mw. F. van Hooijdonk  
mw. T. Martens-Freyee  
mw. H. Najja-Souidi  
mw. J. Pistorius  
mw. B. Rodriquez  
mw. R. Rodriquez-Pfoster  
mw. A. do Rosario  
dhr. W. Sterken  
mw. C. Volkers  

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken