Home > Decanaat

Decanaat


De decaan helpt leerlingen wanneer zij een sector of een profiel moeten kiezen. Deze keuzemomenten zijn er in mavo 2 en 3, havo 3 en atheneum 3 en 4. Het is belangrijk dat je kind keuzes maakt die passen bij zijn/haar capaciteiten en toekomstverwachtingen.

Komt je kind in de hoogste klassen, dan krijgt het te maken met een andere keuze: de studie- en/of beroepskeuze na het voortgezet onderwijs. De decaan en de mentor begeleiden leerlingen bij deze keuzeprocessen en betrekken de ouders hier ook bij. Speciale keuzebegeleidingslessen helpen leerlingen om inzicht te krijgen in de hun capaciteiten, interesses en beroepsbeeld. Daarnaast krijgen ze informatie over de doorstroommogelijkheden naar middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten. De decaan voert ook persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouders, waarna de uiteindelijke keuze kan worden gemaakt.


Daarom heeft Graaf Engelbrecht een aparte website voor het decanaat: http://graafengelbrecht.dedecaan.net/
en www.yubu.co

Activiteiten decanaat schooljaar 2018-2019

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken