Home > Algemene informatie

Algemene informatie


Praktische zaken

Bestellen van boeken
Boeken en andere leermiddelen voor je kind kun je bestellen via de website http://www.vandijk.nl/. Is online bestellen niet mogelijk, dan kun je bij de administratie een papieren boekenlijst afhalen.

Gymkleding
Gymkleding kan worden gekocht bij Breda Print, Aardenhoek 10, 4817 NE BREDA, 076-5601965 openingstijden ma t/m vrij 08:00 - 17:00 uur.
Kosten: broek € 10,00 en shirt € 18,50
Kosten van de kleding voor de Highschool Breda: broek € 10,00 en shirt
€ 23,00.

Tegemoetkoming studiekosten
De regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten is met ingang van schooljaar 2015-2016. afgeschaft. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voorgezet onderwijs gratis schoolboeken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.toeslagen.nl/.

Scholierenongevallenverzekering
De school heeft een beperkte ongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Marsh. Wil je de verzekering voor jouw kind uitbreiden? Haal dan een aanvraagformulier bij de administratie.
 
Communicatie

Ouders en school
Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Op het Graaf Engelbrecht streven we daarom naar een zo groot mogelijke openheid, zowel van ouders naar school, als andersom. Via diverse kanalen houden wij je op de hoogte.

Infograaf
Onze nieuwsbrief, de Infograaf bevat actuele informatie over uiteenlopende zaken.

Persoonlijke contacten
Brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken zijn geschikte vormen van communicatie tussen ouders en school. Op deze site vind je daarom de namen van al onze medewerkers en hun contactgegevens.

Lesuitval & ziekmelding

Lesuitval
In het jaarplan houden we rekening met lesuitval als gevolg van vergaderingen of scholing van het team. Doordat hierbij altijd veel docenten betrokken zijn, is vervanging niet mogelijk. De lesuitval wordt ruim van tevoren aangekondigd in de agenda op de website.
Als door ziekte van een docent een tussenuur ontstaat, worden de leerlingen zo mogelijk opgevangen in de aula. Leerlingen van de hogere leerjaren kunnen tijdens de tussenuren zelfstandig studeren in de mediatheek. Als duidelijk is dat een docent wegens langere tijd afwezig zal zijn, regelen we een vervanger voor de vaklessen.

Ziekmelding
Is je kind ziek, dan moet je dat ’s morgens voor aanvang van de lessen telefonisch melden via 076 542 11 91. Wordt je kind op school ziek, dan meldt het zich af bij de receptie. Zodra je kind thuiskomt, moet een van de ouders meteen de school bellen om de aankomst te bevestigen.

Na de verzuimperiode levert de leerling bij de receptie een ingevulde en door de ouders ondertekende ‘betermelding’ in. Dit formulier kun je op deze site downloaden. 
 
Op dagen dat een leerling een toets heeft in het kader van het schoolexamen (ET) moet de ziekmelding worden gedaan bij een lid van de examencommissie.

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken