Home > Algemene informatie

Algemene informatie


Praktische zaken

Bestellen van boeken
Boeken en andere leermiddelen voor je kind kunt u bestellen via de website www.vandijk.nl. Is online bestellen niet mogelijk, dan kunt u bij de administratie een papieren boekenlijst afhalen.

Gymkleding
Gymkleding kan worden gekocht bij Breda Print, Aardenhoek 10, 4817 NE BREDA, 076-5601965 openingstijden ma t/m vrij 08:00 - 17:00 uur.
Kosten: broek € 10,00 en shirt € 18,50
Kosten van de kleding voor de Highschool Breda: broek € 10,00 en shirt
€ 23,00.

Scholierenongevallenverzekering
De school heeft een beperkte ongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Marsh.
 
Communicatie

Ouders en school
Goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Op het Graaf Engelbrecht streven we daarom naar een zo groot mogelijke openheid, zowel van ouders naar school, als andersom. Via diverse kanalen houden wij u op de hoogte.

Nieuwsbrief
Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat actuele informatie over uiteenlopende zaken.

Persoonlijke contacten
Brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken zijn geschikte vormen van communicatie tussen ouders en school. Op deze site vindt u daarom de namen van al onze medewerkers en hun contactgegevens.

Lesuitval & ziekmelding

Lesuitval
In de jaarplanning houden we rekening met lesuitval als gevolg van vergaderingen en scholingsdagen van personeel. Omdat bij deze activiteiten veel docenten tegelijk ingezet worden, is lesopvang tijdens vergaderingen vaak niet mogelijk. Bij andere afwezigheid van docenten (bijvoorbeeld door ziekte), worden de lessen van de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen in onze collegezaal.  De afwezige docent heeft een lesopdracht voor de leerlingen klaargezet, die zij onder toezicht maken.
Wanneer er teveel lessen op 1 dag uitvallen, wordt gezocht naar manieren op het rooster compacter te maken.
Wij verwachten van onze bovenbouwleerlingen meer zelfstandigheid tijdens tussenuren, waardoor wij alleen lessen opvangen in de collegezaal op speciaal verzoek van de docent.
Mocht duidelijk worden dat een docent langere tijd afwezig zal zijn, regelen we een vervanger en communiceren we dit met ouders en leerlingen.
 
Ziekmelding

Wanneer de leerling beter is, levert hij/zij bij de receptie een ingevulde en door de ouders ondertekende ‘betermelding’ in.
 

 
 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken