Home > Agenda

Agenda


21-11-2017
Informatieavond profielvoorlichting Mavo 2

21-11-2017
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

22-11-2017
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

23-11-2017
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

24-11-2017
Informatiemiddag Hoger onderwijs Havo 4/Atheneum 4

28-11-2017
Ouderavond 10-minutengesprek

29-11-2017
Ouderavond 10-minutengesprek

30-11-2017
Vrije dag

04-12-2017
19.30 uur Monitorgroep

12-12-2017
19.00 uur Informatieavond skireis

22-12-2017
Kerstvoorstelling alle klassen

25-12-2017 t/m 05-01-2018
Kerstvakantie

05-01-2018 t/m 09-01-2018
Skireis

09-01-2018
Terugkomst skireis

10-01-2018
HBO Oriëntatieworkshops op Avans en NHTV voor havo 4

11-01-2018
VMBO Scholeninformatiemarkt mavo 3

11-01-2018
HBO Oriëntatieworkmiddag op Avans en NHTV voor havo 4

15-01-2018
Toetsweek alle klassen

24-01-2018
19.30 uur Workshops Ouderbetrokkenheid

29-01-2018
19.30 uur Monitorgroep

03-02-2018
10.00 - 14.00 uur Open Dag

05-02-2018
Familiestagedag derde klassen

08-02-2018
schoolfeest alle klassen

12-02-2018 t/m 16-02-2018
Voorjaarsvakantie

19-02-2018
16.00 - 18.00 uur MR

20-02-2018
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

21-02-2018
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

22-02-2018
Verkort rooster i.v.m. resultaatvergaderingen

22-02-2018
19.00 uur Profielwerkstukavond examenklassen

26-02-2018 t/m 02-03-2018
Romereis

27-02-2018
Opleiding Goede bekeken mavo 3

27-02-2018
Ouderavond 10-minutengesprek

28-02-2018
Ouderavond 10-minutengesprek

13-03-2018
19.00 uur Ouderavond ondersteuning keuze havo 4 en atheneum 4

15-03-2018
Studiedag, leerlingen vrij

19-03-2018
Toetsweek examenklassen

19-03-2018
19.30 uur Monitorgroep

20-03-2018
Opleiding Goede bekeken mavo 3

21-03-2018
CKV activiteit havo 4 en atheneum 4

23-03-2018
Start toetsweek voor-examenklassen

26-03-2018
Start toetsweek PTA-klassen

27-03-2018
19.00 uur mentoravond brugklas op uitnodiging

29-03-2018 t/m 02-04-2018
Vrije dag/goede Vrijdag en Pasen

03-04-2018 t/m 06-04-2018
Atheneum week brugklas

05-04-2018 t/m 06-04-2018
Londen

06-04-2018
Oriëntatie naar Tilburg University atheneum 4

10-04-2018
Excursie Beeldende vorming brugklas

12-04-2018
Excursie Beeldende vorming brugklas

20-04-2018
Schoolreis

23-04-2018 t/m 04-05-2018
Meivakantie

09-05-2018
Actiedag Join4Energy

09-05-2018
Parijs voor-examenklassen

10-05-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart

14-05-2018
Start Centraal Examen

15-05-2018
19.00 uur mentoravond brugklas op uitnodiging

22-05-2018
19.30 uur Monitorgroep

27-05-2018
Haagse Beemdenloop

28-05-2018
laatste dag Centraal Examen

30-05-2018
Gala examenklassen

03-06-2018 t/m 08-06-2018
mavo 3, havo 4 en atheneum 5 naar Tsjechië

11-06-2018 t/m 12-06-2018
Watersportkamp brugklas sportklas

13-06-2018
Uitslag Centraal Examen

14-06-2018
Start toetsweek havo 4

18-06-2018
start Tweede Tijdvak Centraal Examen

18-06-2018
Afsluiting sportklas 2

20-06-2018
Kennismakingsavond nieuwe brugklassers schooljaar 2018-2019

21-06-2018
Start toetsweek PTA-klassen

22-06-2018
Start toetsweek onderbouw

28-06-2018 t/m 29-06-2018
Inhaaldag

29-06-2018
Uitslag Tweede Tijdvak Centraal Examen

02-07-2018
Inleveren boeken

02-07-2018
16.00 uur diploma-uitreiking mavo

02-07-2018
20.00 uur Diploma-uitreiking havo

03-07-2018
16.00 uur diploma-uitreiking atheneum

05-07-2018
09.00 uur Ontvangst doubleurs

06-07-2018
Rapport ophalen

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken