Home > In- en doorstroom

In- en doorstroom


Hier kun je het formulier voor zowel doorstroom als zij-instroom downloaden.

Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo
 
De scholen die ressorteren onder de SKVOB e.o. (Markenhage, Mencia de Mendoza Lyceum, Newmancollege, Orion Lyceum, en Onze Lieve Vrouwelyceum), ROC (Graaf Engelbrecht) en Vereniging Voor Christelijk Onderwijs (De Nassau) hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Deze afspraken zijn conform de code die door de VO-raad is vastgesteld en gelden voor alle leerlingen die zich aanmelden (intern en extern).
 
Welke keuzemogelijkheden heb je op de havo-afdeling?
Je kunt op de havo uit vier profielen kiezen. De decanen van de vmbo-t-afdelingen zijn in het bezit van de keuzemogelijkheden op de havo-afdelingen van de genoemde scholen. Om goed aan te sluiten op onderstaande profielen moet je de volgende vakken gekozen hebben op het vmbo-t[i].
 

havo-profiel verplicht  aanbevolen
Natuur en
Techniek 
wiskunde, nask 1  nask 2
Natuur en
Gezondheid
wiskunde, biologie nask 2
Economie en Maatschappij wiskunde, economie geschiedenis
Cultuur en Maatschappij tweede moderne vreemde taal geschiedenis, wiskunde

Hoe moet je je aanmelden? Hoe verloopt de procedure van toelating en aan welke eisen moet je voldoen?
 
Voorlopige toelating: vindt plaats in april.
Je wordt voorlopig toegelaten als je voldoet aan de volgende eisen: Definitieve toelating: vindt plaats onmiddellijk na het vaststellen van het examenuitslagen, eerste ronde. Je wordt definitief toegelaten als je voldoet aan de volgende eisen: [i] Uitzondering bij interne doorstroming: als je niet voldoet aan de eis van één van de verplichte vakken, kán de school een uitzondering maken. Als de school dat doet moet je, ter beoordeling van de school, aantonen dat je  over voldoende kennis van dat vak beschikt.
 
* Uitzondering: Bij De Nassau en het Newmancollege kom je altijd op een wachtlijst voor 4 havo ook als je je aanmeldt op de aanmeldingsavond van de brugklassers in maart.


Doorstromen
Gaat het leren lekker? Dan kun je met je mavodiploma in te stromen in de havo. Je moet dan wel voldoen aan de (doorstroomeisen). Van havo doorstromen naar vwo is ook mogelijk op Graaf Engelbrecht. 
Gaat het leren niet lekker? Dan zijn er op school mensen die je gaan helpen bij het maken van een keuze die bij je past. Je mentor kan je hierbij helpen.

Nieuwsgierig naar Graaf Engelbrecht?
Kies je voor je talent én voor een opleiding in Breda? Dan moet je kennismaken met Graaf Engelbrecht . Kom naar onze open dag op zaterdag 8 februari 2020. Tussen 10:00 en 15:00 uur kun je zien of je je thuis voelt op Graaf Engelbrecht.
 

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken