Home > Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Op Graaf Engelbrecht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, hetgeen is vastgelegd in ons privacyreglement . De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, zoals cijfers, testuitslagen en de aanpak van begeleiding. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd die voorwaardelijk zijn voor een juiste begeleiding, zoals bijvoorbeeld medische gegevens.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en de toegang tot de gegevens is beperkt tot leerlingen, ouders en medewerkers van onze school middels een inlogcode.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set van persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens en hebben deze afspraken vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens van en over uw zoon/dochter in te zien. Als de gegevens niet kloppen, corrigeren wij deze. Als de opgeslagen gegevens niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Mocht u vragen hebben over onze privacyregeling, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.

Nieuws

Bekijken

Agenda

Bekijken

Contact

Bekijken